ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ရာ စတူဒီယိုမ်ား – စတူဒီယိုေကာင္းတစ္ခုကို ဘယ္လုိရွာမလဲ

ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေသာဘ၀အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။  ... Read More