ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေသာဘ၀အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။  ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းသည္။  ထုိ႕အတူ အႀကံေပးသို႕မဟုတ္ ေလ့ က်င့္ေပးသူတစ္ေယာက္ႏွင္အတူ ေလ့က်င့္ျခင္းက ပို၍ေကာင္းသည္။  ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ပံုစံထိန္းထားႏိုင္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာႏွင့္ အသက္႐ႉလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အရြယ္လြန္အိုမင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း စေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ ကလပ္မ်ားႏွင့္ စတူဒီယိုေကာင္း မ်ားစြာရွိ သည္။ ယခုေဆာင္းပါးအတြင္း၌ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ထိပ္တန္းစတူဒီယိုအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ပါ သည္။

 

Real Fitness

ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ အနည္းငယ္ျမင့္မားေသာ္လည္း Real Fitness သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ထိပ္တန္း စတူဒီယိုမ်ားတြင္ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။  ယင္းသည္ အမွတ္ ၂၀၊ ပုလဲလမ္း၊ ေရႊ ေတာင္ၾကားရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။  ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ တနလၤာေန႕မွ ေသာ ၾကာေန႕အထိ နံနက္ ၆နာရီမွ ည ၁၀နာရီအထိျဖစ္ၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ နံ နံက္ ၇နာရီ ၃၀ မွ ည ၉ နာရီအထိျဖစ္သည္။

ယင္းေနရာတြင္ Wi-Fi ရရွိျခင္း၊ ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ကင္းစင္ေနရာ မ်ားအျပင္ ကားရပ္နားရန္ေနရာလည္း ပါရွိသည္။  ယင္းစတူဒီယိုသည္ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အဦးတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို တပ္ဆင္ထားသည္။ ေအ႐ိုးဗစ္ စတူဒီယိုမ်ားလည္း ပါရွိသည္။  ပထမထပ္သည္ ႀကံ႕ခိုင္မႈေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားအတြက္ အဓိကျဖစ္သည္။

ဒုတိယထပ္တြင္မူ အုပ္စုလိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ အျမန္ေျပးျခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေန႕စဥ္အထူးအစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

Real Fitness ၏ အျခား စတူဒီယိုခြဲတစ္ခုမွာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္။  အဆိုပါ ေနရာတြင္လည္း ေခတ္မီပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို တပ္ဆင္ထားသည့္အျပင္ ေရ ေႏြးခ်ဳိးခန္း၊ Wi-Fi ရရွိျခင္း၊ ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္ထားျခင္းတုိ႕အျပင္ အာဟာရဓာတ္အေျခခံ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို အထူးျပဳလုပ္ေပးေသာ ကိုယ္ပိုင္ကဖီးတစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။ Real Fitness ၏ တကိုယ္ေရေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္သည္လည္း နာမည္ေက်ာ္သည္။  လိပ္စာမွာ အမွတ္ ၆၈၊ ေတာ္၀င္လမ္း၊ ၉မိုင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျဖစ္သည္။  ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ ေရႊေတာင္ၾကားစတူဒီယိုႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစတူဒီယိုမ်ားအတြက္ တစ္ရက္ေလ့က်င့္ခေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၅ ေဒၚလာခန္႕ျဖစ္သည္။

 

Balance Fitness

Balance Fitness သည္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ နာမည္ေက်ာ္ စတူဒီယိုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္း သည္ အမွတ္ ၆၄ (ဆ)၊ က်ဳိက္၀ုိင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္တည္ရွိသည္။  အျခား စတူဒီယိုခြဲတစ္ခုမွာ အမွတ္ ၁၀၃၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ သံလြင္လမ္းေထာင့္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။ ဖြင့္လွစ္ခိ်န္မွာ ေန႕စဥ္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ည ၁၀နာရီအထိျဖစ္သည္။

အဆိုပါစတူဒီယိုတြင္လည္း သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ အျပင္အဆင္တုိ႕ကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။  အဖြဲ႕လုိက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ေအ႐ိုးဗစ္စ တူဒီယိုမ်ား၊ ဂ်က္ကူဇီေရခ်ဳိးကန္၊ ေရေႏြးခ်ဳိးကန္၊ ေရေႏြးေငြ႕ခန္း၊ အစားအေသာက္ဘား၊ အေၾကာ ေလွ်ာ့ဇုန္၊ သီးသန္႕စတူဒီယိုမ်ား၊ တကိုယ္ေရ ေလ့က်င့္ခန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တကိုယ္ေရ အစား အေသာက္အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ ခံစားခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။  ယင္းတုိ႕အျပင္ အခန္းတြင္း ေက်ာက္တံုး တက္ျခင္း၊ အေလးမျခင္းႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

မန္ဘာ၀င္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ ေငြ၊ ေရႊႏွင့္ ပလက္တီနမ္ဟူ၍ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိသည္။ တစ္ေန႕ တာ ၀င္ေရာက္ေလ့က်င့္ခြင့္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၀ ခန္႕က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

 

Active Gym

Active Gym မွာ အထက္ပါ စတူဒီယိုမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အနည္းငယ္ေသးငယ္ေသာ္လည္း စမတ္ဖုန္းျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွလံုးေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ ေယာဂစတူဒီယုိစသည္ျဖင့္ စံုလင္စြာ ထားရွိေပးထားသည္။  ယင္းသည္ ၁၀လမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။  တစ္ေန႕တာ ၀င္ေရာက္ခြင့္မွာ (လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၅၀%ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္) ၁၀ ေဒၚလာျဖစ္သည္။

 

Body-Mind-Strength Fitness Centre (BMS)

BMS Fitness Centre သည္လည္း ႏွလံုးေလ့က်င့္ခန္း၊ ေယာဂစတူဒီယိုမ်ား၊ ေအ႐ိုးဗစ္စတူဒီ ယိုမ်ား၊  အကႏွင့္ အျမန္ေျပးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ဘားတစ္ခုအပါအ၀င္ ပစၥည္းအစံုအလင္ တပ္ဆင္ထားေသာ စတူဒီယိုတစ္ခုျဖစ္သည္။  ေရေႏြးခ်ဳိးခန္း၊ ေရေႏြးေငြ႕ခန္း၊ ဂ်က္ကူဇီ ေရခ်ဳိးကန္ မ်ားပါရွိေသာ ပစၥည္းသိမ္းခန္းတစ္ခုလည္း ရွိသည္။  တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕အထိ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္မွာ happy hours အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္တာ အသံုးျပဳခြင့္မွာ happy hours အတြင္း၌ ၇ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး happy hours ျပင္ပတြင္ ၁၀ ေဒၚလာျဖစ္သည္။  တည္ေနရာမွာ အမွတ္ ၁၃၁၊ ဂ-၀၀၁၊ ေရႊျပည္ေအးကြန္ဒို၊ ဗားကရာလမ္းႏွင့္ ေရႊျပည္ေအးလမ္းေထာင့္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ ျဖစ္သည္။  ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၆နာရီ ၃၀မွ ည ၉နာရီအထိျဖစ္သည္။

 

အျခားစတူဒီယိုမ်ား

ရန္ကုန္ရွိအျခားနာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ အားကစားခန္းမမ်ားမွာ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၊ ကုန္သည္ ႀကီးမ်ားဟိုတယ္၊ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ အစရွိေသာ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားမွ အားကစားခန္းမမ်ားႏွင့္ International Health & Beauty Centre (IHBC) တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of