စိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ စပါးခင္းမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ခင္းမ်ားကို မ်က္စိတဆံုးေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေလသည္။  ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားမွာ လတ္ဆတ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္လွသည္။  ထုိ႕အျပင္ ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ခ်ဳိသာလွသည္။  ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ေဒသခံေစ်းမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ ေသာ က်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၁၀ မ်ဳိးကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ ပါသည္။

 

ဆလတ္ရြက္

ဆလတ္ရြက္ကို အရြက္ကိုစားသံုးရန္သာမက ယင္းအပင္၏ အဆီမ်ားေသာ အေစ့မ်ားမွ အဆီ ထုတ္ရန္အတြက္လည္း စိုက္ပ်ဳိးသည္။  ဆလတ္ရြက္ကို အသုပ္သုပ္ရာတြင္  ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသည့္ အျပင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာအေၾကာ္စံုႏွင့္လည္း တြဲဖက္စားသံုးေလ့ရွိသည္။ ဆလတ္ရြက္တါင္ ဗီတာမင္ေကႏွင့္ ဗီတာမင္ေအ မ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး ေဖာလိတ္ႏွင့္ သံဓာတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဒသခံေစ်းမ်ားတြင္ ဆလတ္ရြက္တစ္ပင္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ (၀.၁ ေဒၚလာ) ခန္႕ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။

 

ေဂၚဖီထုပ္

ေဂၚဖီထုပ္ကို ေဒသခံေစ်းမ်ားတြင္ တႏွစ္ပတ္လံုး ရရွိႏိုင္သည္။ ယင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းကို ျဖန္႕ခ်ိသည္။  ေဂၚဖီထုပ္တြင္ ဗီတာမင္ေက၊ ဗီတာမင္စီႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္ မ်ားစြာပါ၀င္သည္။ ယင္းကို အစိမ္းလုိက္ သို႕မဟုတ္ ေပါင္း၍ သုိ႕မဟုတ္ေၾကာ္၍ စားသံုး ၾကသည္။  ယင္းကိုလည္း ႐ိုး႐ာအေၾကာ္စံုႏွင့္ တြဲဖက္စားသံုးၾကသည္။ ေဒသခံေစ်းမ်ားတြင္ ေဂၚဖီထုပ္ ကို တစ္လံုးလံုးျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္း၍ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်ေစ်းမွာ တစ္ကီလုိလွ်င္ ၆၀၀ က်ပ္ (၀.၆ ေဒၚလာ)ခန္႕သာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

 

မုန္ညင္းထုပ္

မုန္ညင္းထုပ္သည္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အစားအစာျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ေဒသခံေစ်းမ်ားတြင္လည္း အလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္သည္။  ယင္းသည္ ေအးျမသည့္ရာသီဥတုတြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိက စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ မုန္ညင္းထုပ္တြင္ ဗီတာမင္ေအ၊ ဗီတာမင္စီႏွင့္ သံဓာတ္တုိ႕ အဓိကပါ၀င္ၿပီး ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္မ်ား လည္းပါ၀င္သည္။  မုန္ညင္းထုပ္ကို ေၾကာ္၍ သို႕မဟုတ္ ခ်က္၍ သို႕မဟုတ္ ျပဳတ္၍ စားသံုးသည့္အ ျပင္ ကိုရီးယားမုန္ညင္းခ်ဥ္ ကင္ခ်ီအျဖစ္လည္း ျပဳလုပ္၍စားသံုးၾကသည္။  ေစ်းမ်ားတြင္ မုန္ညင္းထုပ္ တစ္ကီလုိလွ်င္ ၆၀၀ က်ပ္ (၀.၆ ေဒၚလာ) ခန္႕ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။

 

ကန္စြန္းရြက္

ကန္စြန္းရြက္သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားသည့္အေလ်ာက္ ေဒသတြင္ မည္သည့္ေစ်းတြင္မဆို ရရွိႏိုင္သည္။  ယင္းသည္ ေရႀကိဳက္သည့္အပူပိုင္းအပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ ၿပီး အရြက္ႏွင့္ အညြန္႕မ်ားကို စားသံုးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။  ယင္းကို အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေရဟင္းႏုႏြယ္ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ကန္စြန္းရြက္တြင္ ဗီတာမင္စီႏွင့္ ဗီတာမင္ေအတုိ႕အဓိကပါ၀င္ ၿပီး မဂၢနီဆီယမ္ႏွင့္ ေဖာလိတ္တုိ႕လည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းကို ျပဳတ္၍ သို႕မဟုတ္ ခ်က္၍ သို႕မဟုတ္ ေကာက္႐ိုးမႈိစသည္တုိ႕ျဖင့္ ေမႊေၾကာ္၍ စားသံုးၾကသည္။ ေစ်းႏႈန္းလည္း ခ်ဳိသာၿပီး ကန္စြန္းရြက္ တစ္ စည္းလွ်င္ ၃၀၀ က်ပ္ (၀.၃ ေဒၚလာ) ခန္႕ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။

 

ဘူးသီး

ယင္းကို ပုလင္းဘူးသီးမ်ဳိးဟု လူသိမ်ားၿပီး ႏြယ္ပင္ျဖစ္ကာ အသီးႏွင့္အညြန္႕မ်ားကို စားသံုးရန္ အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။  ယင္းသည္ ေနရာမေရြး ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ ဘူးသီးႏွင့္ ဘူးညြန္႕ မ်ားကို မည္သည့္ေဒသခံေစ်းတြင္မဆို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။  ယင္းတုိ႕ကို ျပဳတ္၍လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္၍ လည္းေကာင္း၊ ဟင္းခ်ဳိခ်က္၍လည္းေကာင္း စားသံုးၾကသည္။  ဘူးသီးသည္ ျမန္မာ႐ိုးရာအေၾကာ္စံု တြင္ အဓိက ပါ၀င္ပစၥည္းလည္း ျဖစ္သည္။  ယင္းတြင္ ပိုတက္ဆီယမ္၊ ကယ္လ္စီယမ္၊ ေဖာ့စရပ္စ္ႏွင့္ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္မ်ားအဓိက ပါ၀င္ၿပီး ဆိုဒီယမ္၊ ဗီတာမင္စီ၊ ဇင့္ႏွင့္ အသားဓာတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ သည္။ ဘူးသီးကို အလံုးလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိတ္လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ တစ္ကီလုိလွ်င္ ၄၀၀ က်ပ္ (၀.၄ ေဒၚလာ) ခန္႕သာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

 

ကညြတ္

ကညြတ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးၿပီး တႏိုင္ငံလံုးသို႕ ျဖန္႕ခ်ိသည္။  ကညြတ္သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ လြန္စြာေကာင္းမြန္ၿပီး အရသာရွိသည့္အျပင္ ယင္း၏ ကင္ဆာေရာဂါကို တြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိေၾကာင့္ လူသိမ်ားလွသည္။  ယင္းတြင္ သၾကားဓာတ္၊ အသားဓာတ္၊ ပို တက္ဆီယမ္၊ ေဖာ့စရပ္စ္၊ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္တို႕ အဓိက ပါ၀င္ၿပီး ဗီတာမင္ေက၊ ဗီ တာမင္ ဘီ၀မ္း၊ ဗီတာမင္ ဘီတူး၊ ေဖာလိတ္ႏွင့္ သံဓာတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း သင့္ေတာ္ၿပီး သန္႕စင္ထားေသာ အသင့္သံုး ကညြတ္တစ္စည္းလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ (၁ ေဒၚလာ) ခန္႕ျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။

 

ခရမ္းခ်ဥ္သီး

ေဒသခံေစ်းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းထြက္ကုန္ျဖစ္ေသာ လတ္ဆတ္ေသာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားကို လည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။  ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို အသံုးျပဳပံုမွာ မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႕လွၿပီး ဟင္းခ်က္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဟင္းအႏွစ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အသုပ္မ်ား၊ ေမႊေၾကာ္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳၾကသည္။  ယင္းတြင္ ဗီတာမင္စီ၊ သၾကားဓာတ္၊ အမွ်င္ဓာတ္မ်ား အဓိက ပါ၀င္ၿပီး ဗီတာမင္ ေအ၊ ဗီတာမင္ ဘီစစ္၊ မန္းဂနိစ္ႏွင့္ ပိုတက္ဆီယမ္ဓာတ္မ်ားလည္း အသင့္အတင့္ ပါ၀င္သည္။  တစ္ကီလုိအတြက္ ပ်မ္းမွ်ေစ်းမွာ ၅၀၀ က်ပ္ (၀.၅ ေဒၚလာ) ခန္႕ျဖစ္သည္။

 

သခြားသီး

လတ္ဆတ္ေသာ သခြားသီးသည္လည္း သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေဒသခံေစ်းမ်ားတြင္ ရႏိုင္ ေသာေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္သည္။  ယင္းသည္ မွည့္ေသာအ၀ါေရာင္အသီးျဖစ္လာခ်ိန္ တြင္ ခ်ဥ္ၿပီးခါးေသာေၾကာင့္ မမွည့္ေသးခင္ အစိမ္းေရာင္အခ်ိန္တြင္ စားသံုးေလ့ရွိၾကသည္။  ျမန္မာ့႐ိုး ရာအသုပ္မ်ားတြင္ အဓိက ပါ၀င္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ သခြားသီးသည္ ဗီတာမင္ေက အလြန္ႂကြယ္၀ၿပီး အျခားဗီတာမင္ႏွင့္ သတၳဳဓာတ္မ်ားစြာလည္း ပါ၀င္ေသးသည္။ တစ္ကီလုိအတြက္ ပ်မ္းမွ်ေစ်းမွာ ၆၀၀ က်ပ္ (၀.၆ ေဒၚလာ) ခန္႕ျဖစ္သည္။

 

ပန္းထုပ္

လတ္ဆတ္ေသာ ပန္းထုပ္မ်ားကို ေစ်းတိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ယင္းတုိ႕ကို ရွမ္းျပည္နယ္မွ အဓိ ကထုတ္လုပ္သည္။  ပန္းထုပ္တြင္ ဗီတာမင္စီျမင့္မားစြာပါ၀င္သည့္အျပင္ ဗီတာမင္ ဘီအမ်ဳိးအစားမ်ား စြာႏွင့္ ဗီတာမင္ ေကတုိ႕လည္း အသင့္အတင့္ပါ၀င္သည္။  ယင္းကို ၾကက္ဥ၊ အသားတုိ႕ျဖင့္ ေမႊေၾကာ္ ၍လည္းေကာင္း၊ ဟင္းရြက္စံုေၾကာ္အျဖစ္လည္းေကာင္း စားသံုးေလ့ရွိသည္။  အရြယ္အစားအေန ေတာ္ရွိ ပန္းထုပ္တစ္လံုးအတြက္ ၅၀၀ က်ပ္ (၀.၅ ေဒၚလာ) ခန္႕သာ က်သင့္ေလ့ရွိသည္။

 

မုန္လာဥနီ

လတ္ဆတ္ေသာ မုန္လာဥနီမ်ားကို ေစ်းမ်ားတြင္ ရာသီမေရြး ရရွိႏိုင္သည္။  အသံုးျပဳပံုမွာ လည္းအလြန္မ်ားျပားၿပီး ေဖ်ာ္ရည္၊ အသုပ္၊ ေမႊေၾကာ္၊ အျပဳတ္စသည္တုိ႕အျပင္ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ လည္း စားသံုးၾကသည္။  မုန္လာဥနီတြင္ ဗီတာမင္ေကႏွင့္ ဗီတာမင္ ဘီစစ္တုိ႕ မ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး ေတာက္ပေသာ လိေမၼာ္ေရာင္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဘီတာကယ္႐ိုတင္းလည္း ပါ၀င္ေသးသည္။  တစ္ကီလုိအတြက္ က်သင့္ေငြမွာ ၈၀၀ က်ပ္ (၀.၈ ေဒၚလာ) ခန္႕ျဖစ္သည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of