ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအဖ်ားေရာဂါ

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအဖ်ားေရာဂါ

ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း/နိဒါန္း

ဒန္-ဂင္း ဟုအသံထြက္ေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဆိုသည္မွာ Flavirifidae မိသားစု၀င္ ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး အဖ်ားေရာဂါ သည္ ျခင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ေန႕ပိုင္းတြင္ ကိုက္တတ္သည့္ ျခင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ Aedes Aegypti ႏွင့္ Aedea Albopictus ျခင္မ်ားမွ မွ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျခင္တစ္ ေကာင္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေရာက္ရွိပါက ယင္းဘ၀တစ္ခုလံုးတြင္ ေရာဂါကူးစက္ ႏိုင္ၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း တုိက္႐ိုက္ကူးစက္မႈ မရွိပါ။

ဗိုင္းရပ္စ္တြင္ RNA ႀကိဳးမွ်င္မ်ဳိးဗီဇ ျပဳျပင္မႈရွိၿပီး အလြန္တူညီသည့္ အမ်ဳိးအစား ၄ မ်ဳိးရွိပါ သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ယင္းတုိ႕သည္ antigen ပိုင္းအရ ကြဲျပားျခားနားေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးသည္ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုအား ၿပီးျခင္းရွိပါကလည္း အျခားအမ်ဳိးအစားမ်ားမွ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးသည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ အပူပိုင္းႏွင့္နီးေသာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ကာရစ္ဘီယန္၊လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အေနာက္ပစိဖိတ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ အဓိက ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) အရ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻတ၀ွမ္းတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကူးစက္ခံရမႈ သန္း ၅၀ ႏွင့္ ၁၀၀ ၾကားခန္႕ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေန႕စဥ္ ကူးစက္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၀ ႏွင့္ ၂၅၀ ၾကားရွိၿပီး ေသဆံုးမႈမွာ ၄၀ ခန္႕ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကူးစက္မႈ ၁၃, ၀၈၆ မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀,၂၅၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္သည္ ကူးစက္မႈ ၂,၁၈၂ မႈျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတုိ႕ အစဥ္္လိုက္ရွိပါသည္။

 

လကၡဏာမ်ား

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကို ကိုင္တြယ္ရခက္ျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ခံစားရသူမ်ားတြင္ အဆစ္မ်ားနာက်င္မႈသက္သာေစရန္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ႀကိဳးစားၾကျခင္းေၾကာင့္ “Dandy အဖ်ား” သို႕မဟုတ္ “အ႐ိုးကြဲအဖ်ား” ဟုလည္း သိၾကပါသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး၏ လကၡဏာမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးရွိသည့္ျခင္ကိုက္ျခင္းခံရ ၿပီးေနာက္ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္ စတင္ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ားတြင္ အႏုစားေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားပါက မည္သည့္လကၡဏာမွ် မေတြ႕ရသည္ လည္း ရွိတတ္ပါသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး၏ ပံုမွန္လကၡဏာမ်ားသည္ အႏုစားမွ ျပင္းထန္ေသာ ေသြးယိုျခင္းမ်ား ရွိသည့္ အဖ်ားအထိ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္အပူခ်ိန္ ၁၀၄ မွ ၁၀၆ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ၾကား ရွိတတ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ားႏွင့္အဆစ္မ်ား ျပင္းထန္စြာနာက်င္ျခင္း၊ မ်က္လံုးမ်ားေနာက္တြင္ နာက်င္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ မူးေ၀ျခင္းတုိ႕ ပါ၀င္ပါသည္။ အဆိုပါလကၡဏာမ်ား သည္ ေလးရက္မွငါးရက္အတြင္း ေလ်ာ့သြားတတ္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္အႏွံ႕တြင္ အေရျပား၌ အင္ျပင္မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖင့္ ျပန္ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာျပင္းထန္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေသြးဥမႊားအေရအတြက္ ျပင္းထန္စြာ ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္ၿပီး ကူးစက္ခံရသူသည္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္တုိ႕မွ ေသြးယိုစီးျခင္း၊ ဆက္တိုက္ အန္ျခင္း၊ အေရျပားေအာက္တြင္ ေသြးထြက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ဗိုက္နာျခင္းတုိ႕ကို ခံစားရႏိုင္ပါ သည္။

 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႕ေတြ႕သင့္သလဲ

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ားသည္ အျခားေရာဂါမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ငွက္ဖ်ား၊ အူေရာင္ ငန္းဖ်ား၊ စိမ့္ေျမအဖ်ားေရာဂါ စသည့္ေရာဂါမ်ားႏွင့္လြန္စြာတူေသာေၾကာင့္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ရန္ အ နည္းငယ္ခက္ခဲပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားရာေဒသသို႕သြား ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖ်ားျခင္း၊ အင္ျပင္ထျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႂကြက္သားႏွင့္အဆစ္မ်ား နာ က်င္ျခင္းတုိ႕ကို ေတြ႕ရွိရပါက ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္အျမန္ဆံုးျပသ၍ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ စစ္ ေဆးမႈအား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေသြးဥမႊားစစ္ေဆးျခင္းအပါအ၀င္ ျပည့္စံုေသာ ေသြးစစ္ေဆးမႈတစ္ခုအား ျပဳလုပ္သင့္ပါ သည္။ သို႕ေသာ္ MAC-ELISA စစ္ေဆးမႈသည္ immunoglobulin M အားအေျခခံေသာ စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြးစစ္ေဆးရန္အတြက္ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ကေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ဖူးသူမ်ားအေနျဖင့္ လကၡဏာမ်ားေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ရွိရ ပါက ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပသသင့့္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုိ႕သည္ အျခားေသြး လြန္တုပ္ေကြးအမ်ဳိးအစားမ်ားသို႕ လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ကုသမႈ

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ အလိုလုိေပ်ာက္ကင္းသည့္ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆရာ၀န္မ်ားမွ ခႏၶာကိုယ္အား ေရဓာတ္မခမ္းေျခာက္ေစရန္အတြက္ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ရန္ ေျပာေလ့့ရွိၿပီး acetaminophens (Tylenor)၊ codine ႏွင့္ အျခား စတီး႐ိြဳက္မပါ၀င္သည့္ အကိုက္ အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား (NSAIDs) မဟုတ္သည့္ေဆးမ်ားအား ေပးတတ္ၾကပါသည္။ Aspirin ႏွင့္ ibuprofen ကဲ့သို႕ေသာ NSAIDs မ်ားသည္ ေသြးယိုျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္မ်ား မွ ေရွာင္ေလ့ရွိပါသည္။

ျပင္းထန္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေဆး႐ံုတက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ေသြးျပန္ေၾကာမွတဆင့္ အ ရည္သြင္းရန္၊ ေသြးႏွင့္ ေသြးဥမႊားသြင္းရန္ႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဆရာ၀န္မ်ားမွ လူနာမ်ားအား အိမ္တြင္းေဆးမ်ားကို ေရွာင္ခိုင္းတတ္ၾကပါသည္။ အ ေၾကာင္းမွာ မတိက်ေသာကုသမႈမ်ားသည္ ေရာဂါ၏ျပင္းထန္မႈအား ျမင့္တက္ေစၿပီး ေနာက္ဆက္ တြဲေရာဂါမ်ားႏွင့္ေသဆံုးမႈတုိ႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈ

ေသခ်ာစြာေစာင့္ေရွာက္ပါက ေသြးလြန္တုပ္ေကြး၏ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈသည္ အလြန္ ေကာင္းပါသည္။ သို႕ရာတြင္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ နလန္ထၿပီးေနာက္ ပထမလအတြင္း အားနည္း ျခင္းကိုခံစားရႏိုင္ပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါျဖစ္ေသာ အ ေျခအေနမ်ားတြင္ မကုသဘဲထားပါက ေသဆံုးမႈႏႈန္း ၅၀% အထိရွိၿပီး ေသခ်ာစြာေစာင့္ေရွာက္၍ ကုသပါက ေသဆံုးမႈႏႈန္း ၃% သာရွိပါသည္။

 

ကာကြယ္ျခင္း

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါအား ကာကြယ္ရာတြင္ ျခင္ကိုက္ခံရျခင္းအား ကာကြယ္ရန္မွာ ပထမျဖစ္ပါသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသတြင္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အ ၀တ္အစားမ်ားအား ၀တ္ဆင္သင့္ၿပီး ျခင္ေျပးေစေသာအရာမ်ားကိုလည္း သံုးသင့္ပါသည္။ မိုးခ်ဳပ္ ခ်ိန္တြင္ ေမွာင္မည္း၍စိုစြတ္ေသာ ေနရာမ်ားအား ေရွာင္ပါ။ ျခင္မ်ားေပါက္ပြားျခင္းႏွင့္ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းကို ကာကြယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း တုိ႕မွာ စိတ္ခ်ရေသာ ထိေရာက္မႈမရွိေသးပါ။

 

အသံုး၀င္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ link မ်ား (1) (2) (3) (4) (5) (6)