ေယာဂဆိုသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ အသိပညာခႏၶာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္စိတ္တုိ႕၏ ျပည့္စံုေသာ ညီညႊတ္မွ်တျခင္းျဖစ္ၿပီး အသက္႐ွဴ ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ ေယာဂပံုစံမ်ားႏွင့္ တရားထုိင္ျခင္းတုိ႕ပါ၀င္သည္။ ႐ိုးရွင္းၿပီး အက်ဳိးရွိေသာ ေယာဂ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အသက္႐ွဴနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္အတူ တရားထုိင္ျခင္း၏ နက္႐ႈိင္းေသာ အေတြ႕အႀကံဳ၊ စိတ္၏ ျပည့္စံုၾကည္လင္မႈႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈ၏ အျခားေသာ မျမင္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို ေလးနက္ထင္ရွား စြာ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ေယာဂ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

ေယာဂ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာရွိသည္။ ေယာဂ၏ ေျဖေလွ်ာ့မႈ နည္းစနစ္မ်ားသည္ နာတာရွည္နာက်င္မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခါးေအာက္ပိုင္းနာျခင္း၊ ေလးဖက္နာႏွင့္ ေခငါးကိုက္ျခင္း စသည္တုိ႕ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားအနက္အခ်ိဳ႕မွာ –

  • ေသြးဖိအားႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း
  • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ၊ ႂကြက္သားစြမ္းအားႏွင့္ က်စ္လစ္မႈကို ျမင့္ေစျခင္း
  • အသက္႐ွဴျခင္း၊ စြမ္းအားႏွင့္ ရွင္သန္မႈကို တုိးတက္ေစျခင္း
  • မွ်တေသာ ဇ၀ကကမၼျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းေစႏိုင္ျခင္း
  • အားကစားသမားမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာႏွင့္ ေသြးလည္ပတ္ မႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို ျမင့္ေစျခင္း စသည္တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

ေယာဂ၏ အေကာင္းဆံုးစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ –

  • သတိရွိမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ျမင့္တက္ေစျခင္း
  • စိတ္ၾကည္လင္မႈႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း
  • အာ႐ံုစူးစုိက္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကို ျမင့္ေစႏိုင္ျခင္း စသည္တုိ႕ ျဖစ္ၾကသည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာသာမက စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာပါ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေယာဂသည္ ကမာၻတ၀ွမ္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာသည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ေယာဂကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ ေလ့ က်င့္ေနသူမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္လည္း အသက္႐ွဴနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ တရားထုိင္ ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မစိမ္းသူမ်ားျဖစ္ရာ ေယာဂႏွင့္လည္း အလွမ္းမေ၀းၾကေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေယာဂစတူဒီယိုမ်ားႏွင့္ ေယာဂသင္တန္းမ်ား မ်ားစြာရွိသည္။ ဤေဆာင္း ပါးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေယာဂသင္ယူရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာအခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁) Jenny Yoga Yangon

ယင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ အေကာင္းဆံုးေယာဂသင္တန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္း စတူဒီယိုသည္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ပို၍ျပည့္စံုစြာႏွင့္ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးထားသည္။ အဆိုပါသင္တန္း ရွိ နည္းျပဆရာအားလံုးမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သင္တန္းတည္ေထာင္သူ နည္းျပဆရာမ Jenny လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလအားျဖင့္ ကာလတုိႏွင့္ ကာလရွည္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ စံုစမ္းရန္ျဖစ္သည္။ သီးသန္႕သင္ၾကားမႈကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္စာရင္းေပး သြင္းမႈကို အနည္းဆံုး ၂၄ နာရီႀကိဳ၍ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွ စာရင္းေပးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၇ နာရီမွ ည ၇ နာရီအထိျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းပိတ္မည္ ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာမွာ အမွတ္ ၂၃၇၊ ၃-က၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ျဖစ္သည္။

 

(၂) Yangon Yoga House

ယင္းသည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနာက္ထပ္အေကာင္းဆံုး ေယာဂသင္တန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းသင္တန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦးဆံုးေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေယာဂစတူဒီယိုအျဖစ္ သိထားၾကသည္။ ေရပူေရခ်ဳိးခန္း၊ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းႏွင့္ အခမဲ့အခင္းတုိ႕ကိုလည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ နည္းျပဆရာ ၇ဦးရွိၿပီး တည္ေထာင္သူမွာ Jojo Yang ျဖစ္ သည္။ ေရြးခ်ယ္စရာသင္တန္းမ်ားစြာလည္းရွိသည္။ အေႂကြး၀ယ္ကတ္သို႕မဟုတ္ PayPal ကို အသံုး ျပဳ၍ အြန္လိုင္းမွစာရင္းေပးသြင္းျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သင္တန္းတစ္ခုထဲအတြက္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၂ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ သင္တန္းငါးခု၀င္ခြင့္ကို ၅၅ ေဒၚလာျဖင့္ရရွိႏိုင္ၿပီး သင္တန္း ၁၀ခုအတြက္ ၀င္ ေၾကးမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖစ္သည္။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျဖစ္သည့္ လစဥ္၊ စတင္သံံုးစြဲသူ၊ မိတ္ဆက္ ျခင္းစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ သီးသန္႕သင္တန္းအတြက္ တစ္နာရီလွ်င္ ေဒၚလာ ၆၀ ႏႈန္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသင္တန္းတြင္ အမ်ားဆံုး သံုးဦးအထိ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တည္ ေနရာမွာ အခန္း ၄၊ ရန္ကင္းလမ္းသြယ္ (၁)၊ ရန္ကင္းလမ္းႏွင့္ရန္ရွင္းလမ္းေထာင့္အနီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ျဖစ္သည္။

 

(၃) Balance Fitness

Balance Fitness သည္လည္း ေယာဂသင္ယူႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးစတူဒီယိုမ်ားထဲမွ တစ္ ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေယာဂသင္တန္းမ်ား၊ ေရခ်ဳိးကန္၊ ေခၽြးထုတ္ခန္း၊ ေရေႏြးေငြ႕ခန္းမ်ား၊ အစား အေသာက္ဘား၊ သီးသန္႕ စတူဒီယိုမ်ားႏွင့္ အနားယူမႈဇုန္တုိ႕ပါ၀င္သည့္ ျပည့္စံုေသာ အားကစားခန္းမ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းစတူဒီယိုမွ ေယာဂနည္းျပမ်ားမွာ မစၥမီးမီးႏွင့္ မစၥတာ ဂ်က္တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ ရန္ ကုန္တြင္ Balance Fitness သင္တန္းႏွစ္ေနရာရွိသည္။ Balance Fitness 1 မွာ အမွတ္ ၆၄ (ဆ)၊ က်ဳိက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိၿပီး Balance Fitness 2 မွာ အမွတ္ ၁၀၃၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ သံလြင္လမ္းေထာင့္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။ ဖြင့္ လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမွာ စံုစမ္းရန္ျဖစ္သည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of